Iaido

Iaido är en av de traditionella japanska budoarterna (budo är den japanska krigskonsten), liksom bl.a. judojodo och aikido, och fokuserar på konsten att dra och hugga svärdet i en rörelse. Man tränar rörelsemönster, kata, genom att dra och hugga, utföra ett avslutande hugg, rengöra klingan och återbörda svärdet till baljan, allt utan att släppa den tänkta motståndaren med blicken.

Den mesta träningen sker individuellt, slutligen med ett skarpt svärd, och till skillnad mot kendo så utövas iaido utan några skydd. Den som studerar iaido måste sträva efter kraft, precision och perfektion i formerna. På vägen lär man sig balans, elegans och kontroll över kropp och sinne.

Iaido behandlar vardagliga situationer snarare än dom på slagfältet. Termen iai kommer från den japanska frasen Tsune ni ite, kyu ni awasu, som innebär att vad vi än gör eller var vi än befinner oss så måste vi alltid vara beredda på alla händelser. Teknikerna behandlar situationer som en plötslig attack från flera motståndare, ett överraskande utfall vid en bugning eller ett överfall från en fiende bakom en dörr eller i ett mörkt rum. Det finns ändlösa variationer på samma tema.

Koncept

Iaido sammanfattas bäst med frasen ”saya no uchi”, som betyder att ”vinsten finns i svärdets balja”. Innebörden är att man måste vinna striden redan innan svärdet har dragits. Detta kan verka gå emot lärljungens skäl att lära sig bruka svärdet, men visar på det slutliga målet med svärdskonsten: att inte behöva dra sitt svärd. Iaido är en icke-kombativ disciplin som utvecklar individens sinne. Genom klingan försöker vi förbättra vår ande och bli bättre människor.

Utövaren bör hela tiden tänka på de högre målen med budo; att ta ett steg åt gången och övervinna sina hinder och samtidigt njuta av sina utmaningar även om vägen kan tyckas svår att följa. Sann insikt kan bara uppnås av den som är hängiven och anstränger sig med sinne och kropp. Det finns många skolor i iaido och genom att lära sig nya tekniker utvecklas man fysiskt, men målet att utveckla sinnet förblir ändå det samma för alla skolor.

Kommentarer inaktiverade.