Moto-ha Yoshin Ryū

Moto-ha Yōshin Ryū(本派楊心流)

 

Är en japansk kampsport som grundades1999 av Yasumoto Akiyoshi sedan denne lämnat den traditionella jujutsuskolan Hontai Yoshin Ryo. Yasumoto hade vid det laget uppnått nivån åttonde dan och tränat under sjuttonde och artonde stormästaren inom Hontai Yoshin Ryu.

Yasumoto har sedan 1981 främst undervisat i jujutsu runt om i Europa. Under 1990-talet skedde undervisningen främst i Sverige och beslutet att grunda en egen kampskonst togs i Danmark.

Några av oss i Sölvesborgs Budosällskap har vid ett antal tillfällen fått förmånen att träna för Soke Yasumoto i Sverige, Danmark och Japan.

Vår vänklubb Carlskrona jiujitsuklubb är Honbu Dojo för Moto -Ha Yoshin Ryo i Sverige

Vi tränar kata inom Moto-ha Yoshin Ryu Ju Jutsu och det är uppdelat i olika steg beroende på hur duktig man är på sina tekniker (Kata består av ett antal tekniker i en viss följd där attack och försvar redan är bestämt. Detta är den vanligaste träningsform i traditionell Ju Jutsu). Den första kata man får lära sig är ”Kihon no Kata” och kan översättas till grundteknikerna. Därefter börjar man träna på ”Kihon Oku no Kata” och kan ungefär översättas till steg två av grundteknikerna. Därefter tillkommer det fler

kata både med och utan vapen. Kata används som träningsmetod för att man skall kunna lära sig principerna bakom teknikerna. Det viktigaste med kata träning är inte att lära sig teknikerna utan principerna bakom teknikerna. Balansbrytning, kroppskontakt, ögonkontakt och förflyttning är principer som finns i alla tekniker och när man kan behärska dessa principer kan man i princip försvara sig mot alla möjliga attacker. Teknikerna i kata är bara ett verktyg för att lära sig principerna.

Soke Yasumoto