Jujutsu

Jujutsu kommer från Japan och är en gammal kampform, vars namn betyder “mjuk teknik”. Betydelsen innebär dock inte att stilen är så mjuk i västerländsk betydelse, utan istället att man inte använder några vapen eller att man brukar onödigt mycket kraft mot en eventuell angripare. Principen är att man använder just så mycket kraft som behövs för att oskadliggöra angriparen och att man ofta utnyttjar motståndarens kraft för sitt försvar. Detta innebär att jujutsu är väl anpassat för att passa vårt rättssystem när det gäller självförsvar och rätten till nödvärn.

Jujutsu är en väldigt allsidig kampform och försvarstekniker finns mot alla tänkbara attacker, som t ex slag, sparkar, fasthållningar etc. Träningen är uppbyggd så att man börjar med fallteknik (ukeme-waza) och frigörningsteknik (nuki-waza), vilket utgör grunden till självförsvar. Därefter bygger man på med fasthållningar (katame-waza), kast (nage-waza), mattkamp (ne-waza). Även lite mer offensiva tekniker som slag (tsuki-waza) och sparkar (keri-waza) förekommer, dock i mindre grad.

Träningen är inte så utpräglat fysiskt krävande som vissa andra kampformer, eftersom man strävar efter att kunna använda sig av de förutsättningar man redan besitter för att kunna försvara sig. Därför kan praktiskt taget alla träna jujutsu oavsett kön, ålder och styrka. Det är naturligtvis ingen nackdel om man är vältränad fysiskt, eftersom styrka och fysisk uthållighet ibland kan vara avgörande för utgången av en kamp.

Jujutsu innehåller ett graderingssystem liknande det i de flesta andra budoarter
Ungdomar 7–13 år Ungdomar 13–16 år Vuxna
5 mon 5 kyu 5 kyu
4 mon 4 kyu 4 kyu
3 mon 3 kyu 3 kyu
2 mon 3 kyu I 2 kyu
1 mon 2 kyu 1 kyu
  2 kyu I 1 dan
1 kyu 2 dan
  3 dan
4 dan
5 dan
6 dan
7 dan
8 dan
9 dan
10 dan

 

Hur man knyter bältet

Kommentarer inaktiverade.